17 maj 2017

Stärk din hälsa med meditation, mindfulness, iform.se


Stärk din hälsa med meditation

Under de senaste åren har meditation blivit rumsrent. Du kan meditera utan några spirituella eller religiösa undertoner och utan att vara expert i avancerad yoga.            


Genialt botemedel mot stress

Allt fler lägger varje dag ner 10-30 minuter på att sluta ögonen och försvinna, gå in i sig själva, stänga ute allt, eller hur de nu upplever meditationen. Inte för att de inte har annat att göra, utan för att meditation ger dem lugn, koncentration och energi i en stressig vardag. Många använder sig av meditation som ett mycket effektivt och modernt sätt att uppnå ett slags mental nollställning. Ett medvetet tillstånd av frid, som ger dem ny energi och hjälper dem att hålla sig i toppform när de behöver det.
Och de blir allt fler. Meditation har nämligen även långt mer djupverkande effekter. Den rör vid en rad krafter i ditt inre som kan gagna din fysiska hälsa till den grad att du förlänger ditt liv. Det är precis de krafter som yogautövare och munkar har utnyttjat i årtusenden men dem har de lyckligtvis inte patent på.
Forskare från västvärlden fick på allvar upp ögonen för meditationens fysiska effekter när Dalai Lama, ledare för de tibetanska buddhisterna, år 1992 uppmanade forskare att studera hans munkar under meditation. Avancerade hjärnskanningar dokumenterar att det sker många positiva processer i hjärnan under meditation, som är svåra att uppnå på annat sätt.

Hjärnan ändrar sig

Primärt sett är meditation ett systematiskt sätt att slappna av och lugna ner sinnet, lindra stress och oro samt låta effekten fortplanta sig i kroppen. Alltihop för att förbättra livskvaliteten. De flesta av oss har faktiskt förmågan att uppnå meditationsliknade tillstånd utan att vara medvetna om det. Som när vi till exempel tittar in i en brasa, ser ut över havet, medan tankarna flyter iväg. Eller lyssnar till lugn musik eller fördjupar oss i en uppslukande roman. Poängen med meditation är att du själv har förmågan att välja hur och när du vill gå in i detta tillstånd, och att nå dit under loppet av några minuter när det passar in i din dagordning.

Positiva tankar från vänstra pannloben

Men vad händer då i vår hjärna? Forskarna har bland annat upptäckt att några områden i hjärnan blir mer aktiva, medan andra slappnar av.
Den främre delen av hjärnan används för att fokusera uppmärksamheten på en bestämd uppgift. Detta hjärnområde stimuleras av meditation speciellt i vänstra pannloben. Det kan bidra till att minska ångest och skapa mer positiva tankar som är en del av uppgiften i den här delen av hjärnan.
Man kan säga att meditation ändrar hjärnan från att vara inställd på en stressad kamp eller flykttillstånd till att bli mer avslappnad och positiv.
Omvänt faller aktiviteten markant i hjärnans hjässlob, som man använder för att orientera sig i tid och rum. Det stämmer väl överens med att ens rumsuppfattning och avgränsningen till omgivningen sätts på sparlåga, så att man får en känsla av att glida in i universum. Det bekräftar hjärnskanningarna av de mediterande munkarna.
Meditation framkallar ett unikt fysiologiskt tillstånd, där man upprätthåller en hög sinnesnärvaro och funktion i vissa delar av hjärnan, samtidigt som den framkallar en djup vila och avspänning. Så det handlar alltså inte bara om vanlig vila.

Ämnesomsättningen sänks

Samtidigt sänks ämnesomsättningen, andningens tempo och syreförbrukningen ganska mycket. Hos mycket rutinerade mediterande personer har man mätt en minskning i ämnesomsättningen på inte mindre än 40 procent. Andningen kan helt upphöra under kortare perioder.
Aktiviteten i det så kallade sympatiska nervsystemet minskar också. Det ger mer lugn i hela kroppen. Dessutom faller mängden stresshormoner från hypofys och binjurar akut under meditation, och det sker förändringar i många andra av kroppens hormonsystem. Experterna är dock inte helt klara över vilken betydelse det har rent konkret.

Stärker immunförsvaret

Eftersom meditation har den effekten på vårt psyke, har det även ett positivt inflytande på vår motståndskraft mot sjukdomar. Det finns nämligen ett nära samband mellan hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret. Därför är man mer sårbar för bland annat infektioner när man är stressad. Omvänt kan avspänningsterapi stärka immunförsvaret, så att man bland annat blir mer motståndskraftig mot förkylning. Det gäller inte minst en effektiv antistressmetod som meditation.
Meditation ger verkligen utdelning när det gäller immunsystemets förmåga att bilda de antikroppar som angriper bakterier och virus. I en undersökning vaccinerades en grupp personer mot influensa. De försöksdeltagare som mediterade visade sig vara bättre skyddade mot sjukdomen eftersom deras immunsystem producerade fler antikroppar mot influensavirus. Ju bättre de var på att meditera, desto fler antikroppar producerade de. Samtidigt mådde de bättre och var mindre stressade. Även andra vetenskapliga undersökningar bekräftar att meditation stärker immunförsvaret.

Kan minska risken för blodpropp

Allt fler läkare börjar rekommendera meditation för att förebygga, lindra eller behandla exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, aids, nedsatt fertilitet och psykiska åkommor som depression och hyperaktivitet.
I vissa fall rekommenderas meditation och besläktade avspänningstekniker som tai-chi, qi gong och yoga när andra behandlingar inte har effekt. Meditationen kan även användas som komplement till annan behandling.
Läkare kan mycket väl rekommendera meditation till patienter med förhöjt blodtryck. En undersökning från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles visar hur meditation kan göra en skillnad ganska fort. I försöket deltog en grupp hjärtpatienter, som för första gången provade att meditera. Efter 16 veckor med meditation hade deras blodtryck fallit betydligt och blodprovet avslöjade att deras insulinomsättning hade blivit hälsosammare jämfört med en grupp som inte mediterade.
Både förhöjt blodtryck och dålig insulinfunktion kan leda till åderförkalkning och blodpropp. Mycket tyder på att meditation kan fungera som en broms som stoppar den farliga utvecklingen. Den amerikanska läkarföreningens facktidskrift Stroke beskrev nyligen hur risken för åderförkalkning i halsartären (och därmed även för blodpropp i hjärnan), minskar hos människor som mediterar.
Vid att ultraljudsskanningar i halsartären kunde forskarna demonstrera, hur omkring sex månaders meditation två gånger 20 minuter dagligen, förebyggde åderförkalkning i blodkärlets
vägg. Effekten av meditation motsvarar faktisk 11 procent lägre risk för en blodpropp i hjärtat och 8-10 procent lägre risk för en hjärnblödning eller en blodpropp i hjärnan.

Dämpar ångest och depression

Meditation används även för att minska kronisk smärta. När man är sjuk eller har ont blir man rädd och orolig. Det förvärrar smärtorna och du hamnar i en ond cirkel. Genom att slappna av bryter meditation den här spiralen.
Även psykologer använder meditation i extrema fall för att dämpa mycket aggressiva människor som till exempel fångarna i det brittiska Lancaster-fängelset. Meditation fick fångarna att känna sig mindre depressiva, fientliga, hopplösa och hjälplösa. De rökte till och med mindre. Och i ett amerikanskt fängelse återföll bara 56 procent av de mediterande fångarna igen inom två år efter att strafftiden gått ut jämfört med 75 procent av de ickemediterande.
Så det finns massor av positiva anledningar att börja meditera. När du har lagt ner lite tid på att lära dig tekniken har du fått ett genialt verktyg för både kropp och själ.

(Info från Iform.se och Google)

Så hittar du lugnet – mitt i stressen, Yoga, Aftonbladet artikel
Slappnar av Meditation och yoga har blivit en naturlig del av Tom Elissons vardag. Här passar han på att göra andningsövningar under en paus i jobbet som busschaufför. 

Slappnar av Meditation och yoga har blivit en naturlig del av Tom Elissons vardag. Här passar han på att göra andningsövningar under en paus i jobbet som busschaufför. Foto: Henrik Brunnsgård

Så hittar du lugnet – mitt i stressen

20 minuter om dagen kan förändra ditt liv

Önskar du att du kunde koncentrera dig längre stunder, att du sov bättre på natten och att du kunde vara lika kvicktänkt som när du var nitton?
Då kan meditation vara något för dig. Flera undersökningar visar på många positiva effekter.
Det finns flera färska studier som visar på positiva effekter av meditation.
En grupp forskare har exempelvis studerat hjärnan hos personer som mediterat under tio års tid och jämfört deras hjärnor med hjärnor hos en grupp som inte mediterat.

Stark hjärnbark

Studien visar att den del av hjärnbarken som integrerar tankar och känslor var lika tjock och vital som hos en tjugoåring hos dem som mediterade. Hos dem som inte mediterade hade den delen av hjärnan istället blivit tunnare.
- Att fatta kloka beslut bygger på vår förmåga att ha kontakt med både tankar och känslor. Den här studien visar att meditation hjälper oss att bevara den förmågan, säger Ola Schenström, läkare sedan trettio år och medförfattare till boken "Utbrändhet - den nya folksjukdomen".

Minskar stresshormon

Andra studier visar att meditation minskar nivåerna av kortisol i blodet, vilket gör oss lugnare (kortisol är ett hormon som utsöndras vid stress).
När vi är lugna, lyckliga och harmoniska ökar aktiviteten i vänster pannlob i hjärnan. Forskning visar också att personer som börjat meditera får ökad aktivitet just där.
- Vi lever i ett ADHD-samhälle, där vi ständigt bombarderas med intryck. Många behöver lära sig att hantera denna ström av information, och då anser jag att meditation är ett bra sätt, säger Ola Schenström.

Ulrika Nybäck

(Info från Aftonbladet och Google)

Det lönar sig att vara Optimist, Nisse Simonsson, föreläsare, tänkvärt


Tillsammans med KFV-Marknadsföring AB anordnade Viadidakt en må bra-föreläsning med läkaren Nisse Simonson på Safiren i Katrineholm. 
Med en rejäl dos humor och beundransvärd talförmåga lyckades Nisse fånga sin publik när han delade med sig av tanken och den egna inställningens kraft. Med oförneklig övertygelse kan vi konstatera att ingen i publiken gick hem oberörd.
Nisse är före detta kirurg och en mycket uppskattad föreläsare med passion för hjärnan. Under två och en halv timma talade Nisse bland annat om hur det lönar sig att vara optimist, hur man sätter stopp för sina egna negativa tankar och hur vår hjärna fungerar utifrån förändring, stress och tid.

- Det finns inget värre än att få en varm applåd innan man sagt något, inledde Nisse Simonson när han steg upp på Safirens scen i Katrineholm.

När skrattsalvorna lagt sig fortsätter han:
- Katrineholm är en av fyra städer jag inte varit i. Jag hoppas jag hinner med de andra tre innan Fonus tar mig.
Nisse kör sedan igång den gamla diskodängan ”I will survive” med Gloria Gaynor.

Aldrig har så många haft det så bra men ändå mått så dåligt


Varför är vi egentligen i särklass världens sjukaste folk när vi historiskt sett har de bästa förutsättningarna och möjligheterna att ge prov på motsatsen? Sverige har i dag världens näst bästa ekonomi, vi hamnar på tredje plats vad gäller hälsa och som land har vi ett av världens starkaste varumärken. Nisse förklarar att det idag ändå råder en stark klagokultur i Sverige.

- I Sverige är det OK att klaga, vi har en klagokultur. Och klagar man då mår man också dåligt.

Nisse poängterar att ens egen inställning till saker och ting har en avgörande roll när det gäller hur man mår. Sedan ställer han frågan: meningen med livet är väl ändå att vara lycklig?
- Om man inte kan identifiera och ta till vara på de guldkorn som vardagen faktiskt består av, ja då kommer man att få det svårt, säger Nisse.

Sätt stopp för negativa tankar!


Nisse frågar publiken om alla är överens om att man kan tänka sig sjuk? De flesta i publiken nickar instämmande på Nisses fråga. Sedan fortsätter han:
- Om nu alla är överens om att man faktiskt kan tänka sig sjuk, vore det omvända inte helt otroligt?

Han citerar Shakespeare:
” There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”.

Tankens kraft är mycket stark. Här gäller det att sätta en stoppkloss för sina negativa tankar och istället ändra sin inställning för att må bra. Och det är lättare än vad man tror.
- Om man nu ska prata om hur universums mest komplexa skapelse fungerar, nämligen en katrineholmshjärna, så får man göra som Einstein – förenkla så långt det går, fortsätter Nisse medan publiken brast i skratt.

Nisse menar att vi i princip är programmerade till tre saker: äta, överleva och para oss. 

Det är det livet går ut på. Viktigt är också en bra kost, motion och sömn. 
Brist på sömn upplever hjärnan nämligen som stress. Han fortsätter sedan att berätta om ett antal genier som varit verksamma genom tiderna (Albert Einstein, Beethoven, med flera). Dessa personer har under sina promenader kläckt de geniala idéer och verk som i dag gjort dem världsberömda. 
Nisse förklarar att när man sätter fart på sina muskler blir man också mer kreativ. Han likställer även motion som en summa av prozac och amfetamin. Andra tips som Nisse ger för att må bra och leva längre är:
 • Mental stimulans 
 • Skydda skallen
 • Rök inte
 • Sköt din hälsa
 • Antioxidanter
 • Engagera dig

Hjärnceller kan inte bildas på nytt, eller?


Nisse förklarar att det finns märkliga krafter i oss människor, men som läkare förnekar. 
Som exempel delar han med sig av en personlig historia om en cancersjuk kvinna som levde till dagen efter dotterns student. Var det i tron på Nisses vitaminsprutor, som egentligen inte hade någon klinisk effekt, som gjorde att kvinnan levde längre? 
Nisse förklarar att mycket berodde på kvinnans starka vilja och som sedan möjliggjorde hennes närvaro på dotterns student. 
-  Hjärnan är formbar och det är det mest revolutionerande vi lärt oss i hjärnforskningen den senaste tiden. Ju mer vi tränar hjärnan desto fler hjärnceller skapas, förklarar Nisse. Det är därför det är mycket viktigt att utmana sitt intellekt.  Nisse tipsar om att exempelvis pröva läsa en bok som ligger ett steg upp på svårighetsgraden eller pröva lösa sudoku. Mental stimulans är a och o. 

Vägen till lycka är att sluta älta det man inte kan påverka


Avslutningsvis konstaterar Nisse att vägen till lycka är helt enkelt att sluta älta det man ändå inte kan påverka. Viktigt är också att skratta mycket. Skratt är stresslösande och stärker immunförsvaret.

Med stående ovationer från samtliga 240 deltagare avslutar Nisse Simonsson sin föreläsning.

(Info från Google )

Meditera en kvart om dagen, avslappning, i form.Meditera en kvart

Du har gott om tid att bli helt avslappnad om du har en kvart till ditt förfogande - I FORM visar dig hur.

  Så gör du om du har en kvart

 • Gå koncentrerat igenom hela din kropp. Stanna till ett ögonblick på varje ställe och försök att släppa alla spänningar.
 • Börja med att fokusera på din hårbotten och bara den. Jobba dig sedan framåt med huvudet i fokus.
 • Gå därefter systematiskt vidare till pannan, ögonen, näsan, munnen, tungan, läpparna, kinderna, tinningarna och öronen.
 • Fortsätt till halsen och bröstet.
 • Flytta sedan fokus till coredelen av kroppen.
 • Sedan går du vidare till nacken, området mellan skulderbladen och hela vägen ner längs ryggen till ländryggen.
 • Fokusera först på höger och sedan vänster axel och jobba dig ut längs armen till fingertopparna.
 • Slutligen fokuserar du på höger och sedan vänster ben. Börja i ljumsken och gå vidare till lår, knän, skenben, vader, anklar, fötter och ända ut till tårna.
 • Ta god tid på dig och om du tappar fokus så fortsätter du bara där du kom av dig.

(Info från Iform och Google)

     

          

Nu är det bevisat – naturen gör dig till en godare människa, från Land.se,


Titta ut över havet. Skåda en fantastisk stjärnhimmel. Forskning visar att storslagna naturupplevelser gör oss till godare och mer osjälviska människor. Det räcker långt med att se en naturfilm.
Skogspromenader sänker halten av våra stresshormoner. Träd utanför sjukhusfönster får patienter att tillfriskna snabbare. Naturen får oss att må bättre, det vet vi redan.
Men nu är det bevisat att naturupplevelser också gör oss till godare människor, som fuskar mindre och har mer medkänsla med andra.
I ett experiment vid University of California fick försökspersoner antingen se filmer med storslagen natur eller roliga klipp från komedier. Sedan fick deltagarna spela ett spel som handlade om pengar, och det visade sig att de som fått se naturfilmer spelade ärligare och mer osjälviskt.Även andra experiment visade att den känsla av vördnad människor kan få av mäktiga naturupplevelser, som gnistrande stjärnhimlar och havsutsikt mot horisonten, gör att vi handlar mer medmänskligt och etiskt riktigt. Det kan gälla en så enkel sak som att lämna tillbaka växel vi inte ska ha i affären.
Forskarnas slutsats är att de människor som inser att de inte själva är världens medelpunkt, utan en liten del i ett stort sammanhang, tar mer hänsyn till andra och är mer villiga att hjälpa andra.

(Info och bild från Land.se och Google)

16 maj 2017

Yoga - I love it - Friskis & Svettis, Närvaro, Stillhet, Barfota, Balans, Stabilitet

Yoga 

Yoga är ett fokuserat och dynamiskt pass med klassiska yogaövningar, asanas och som bygger på Hatha-yogans grunder. Du tränar rörlighet, styrka och balans. 
Vi tränar barfota för att nå en skön grundad känsla i kroppen.
Vi strävar efter närvaro och utvecklar vår andning, rörlighet, stabilitet och balans. 
Passets asanas är säkra och funktionella och främjar medvetenhet och inre lugn. 
Ett lugnt, meditativt och skönt pass för fysiskt och mentalt välbefinnande.  

En upplevelse där närvaro, ökad medvetenhet och stillhet infinner sig. 

Ett tillåtande pass, där prestationskraven uteblir. 

Träningen avslutas med skön avslappning...
(Info och bild hämtat från Friskis & Svettis)

Sanaya Romans, Personlig kraft, Lär dig kanalisera, Andliga böcker, Vattumannan.sePersonlig kraft genom medvetenhet
Det här är en kurs i hur man arbetar med de subtila energier som finns överallt omkring oss. Dessa energier påverkar oss alla hela tiden, vare sig vi är medvetna om det eller inte. När du blir medveten om dem kan du själv välja hur de ska påverka dig och själv bestämma hur du vill handla och känna i olika situationer. Materialet kommer från Orin, en vis andlig lärare som kanaliseras av Sanaya Roman. 
Du behöver inte längre låta andra människors dåliga humör eller negativitet påverka dig. Du kan lära dig få reda på när du har tagit på dig andra människors energi och hur du gör för att enkelt släppa den. Du kan förbli centrerad och balanserad vad som än händer omkring dig, förstärka positiv energi och hjälpa andra i deras utveckling. 
Din känslighet är en gåva. Lär dig använda den för att utveckla din intuition, sända och ta emot information telepatiskt och öppna dig för vägledning från universum högre sfärer. Du kan lära dig att neutralisera de tyngre energierna omkring dig och medvetet skapa förutsättningar för ett öppet och positivt inre tillstånd av frid och villkorslös kärlek, vad som än sker i ditt liv. 
Upplev din egen, personliga kraft.


Lär dig kanaliseraTidigare trodde man att bara de med en särskild gåva kunde få kontakt med en andlig guide, sitt högre jag eller det universella sinnet. Men kanalisering är en konst som alla kan lära sig. Sanaya Roman och Duane Packer har med hjälp av sina guider Orin och DaBen skapat en komplett, inspirerande och lättanvänd handledning i konsten att kanalisera. Deras metod kan användas av vem som helst som vill öppna sig för högre dimensioner. 
Lär dig kanalisera innehåller praktisk, omedelbar vägledning i hur du ska veta om du är redo, hur du drar till dig en högt utvecklad andlig guide, hur du går in i lätt trans, hur du kanaliserar för dina vänner, hur du använder kanalisering för att öppna dig för de högre dimensionerna och mycket mer. 
Lär dig kanalisera är en banbrytande bok som kan vara nyckeln till en stark acceleration av din andliga utveckling.

(Info + bilder hämtat från Vattumannen.se)


Janesh Vaidya, bok "I det sista regnet" Läst?En färgstark barndomsskildring från Kerala

Berättaren är på väg tillbaka till sin hemby i Kerala i södra Indien. Det är strax före en våldsam regnperiod. Han minns sin uppväxt där hans älskade farmor var den som stod honom allra närmast. Under dagarna som följer sker händelser som förändrar hans syn på livet. Samtidigt väcks många känslor hos byns invånare, känslor som varit fördunklade under alltför många år.
Författaren manar fram magiska händelser och berättar om oemotståndliga människor i en liten vacker by i Kerala vid södra Indiens kust. Det här är inte bara en färgstark barndomsskildring utan också en roman om livsvisdom och om kärleken till livet.

"En själslig och kroppslig förflyttning i ett trollslag. Man vill inte sluta läsa." Michael Nyqvist

"En av de vackrast skrivna böckerna jag läst på länge. Boken är underbar att läsa språkligt och dess visdom är något jag suger åt mig. Det här är en bok som hade partier som jag absolut inte ville glömma bort, så jag läste den med en anteckningsbok vid sidan om." Kulturbloggen

"Janesh Vaidyas bok "I det sista regnet" är ett ljus i höstmörkret." Metro

"Nu finns något så ovanligt som en ny roman på svenska som - liksom Arundhati Roys De små tingens gud från 1997 - skildrar flod- och sjöområdet i sydindiska Kerala. I det sista regnet har ett blommigt språk genomsyrat av tropisk växtlighet och mystisk andlighet." Vagabond

"Janesh Vaidyas språk fångar, fängslar och förför på en resa bortom tid och rum. " Annika Dopping, kommunikatör, TV-producent (Bild hämtad från Google)