13 november 2016

Tips från Yogan, 4 attityder för sinnesfrid. Kloka ord, Mattias Hagman, Gävle YogaskolaTips från Yogan, 4 attityder för sinnesfrid.

# Vänskap med de lyckliga

# Aktiv medkänsla med de olyckliga

# Glädje med de som gör gott

# Ignorera de som gör fel

Från föreläsning med Mattias Gopala Hagman, Gävle Yogaskola.