14 augusti 2016

HUR DU HANTERAR EN PANIK ATTACK - DEL 2, VARFÖR FÅR JAG PANIK... HUR DU HANTERAR EN PANIKATTACK, VARFÖR FÅR JAG PANIK JUST NU? Ångest, Ångestskolan FBHUR DU HANTERAR EN PANIK ATTACK - DEL 2 - VARFÖR FÅR JAG PANIK...

VARFÖR FÅR JAG PANIK JUST NU?!

Manus: Det som gör en panikattack unik och svår att hantera är att dessa intensiva kroppsreaktionerna händer när det inte finns något direkt hot i närheten. Eller i fallen med agorafobi när de händer som svar på situationer som inte har någon livshotande potential, såsom att stå i kön i en affär eller att vara ensam hemma. I alla fallen vet du inte varför reaktionen händer. Och att inte veta varför din kropp får denna plötsliga reaktion gör bara upplevelsen ännu mer skrämmande. Vi tenderar att reagera på känslor som är intensiva och oförklarliga med ännu mer rädsla och en förhöjd känsla av att vara i fara.

Eftersom det inte finns någon direkt eller tydlig yttre fara i en panikattack tenderar du att koppla ihop fara med de intensiva känslorna i kroppen du går igenom. När det inte finns något klart yttre hot kan din hjärna misstolka vad som händer på insidan som livshotande. Din hjärna kan väldigt snabbt gå igenom följande process: "Om jag känner mig såhär dålig måste jag vara i fara. Om det inte finns någon yttre fara måste faran komma från insidan." Det är väldigt vanligt att hitta på någon av (eller alla) följande "faror" när du genomgår panik:

- Som svar på hjärtklappning: "Jag kommer få en hjärtattack" eller "Jag kommer att dö."
- Som svar på kvävningskänslor: "Jag kommer sluta andas och kvävas till döds."
- Som svar på yrsel: "Jag kommer att svimma."
- Som svar på känslor av förvirring eller "att inte vara närvarande": "Jag håller på att bli galen."
- Som svar på svikande ben: "Jag kommer inte kunna gå" eller "Jag kommer falla."
- Som svar på intensiva kroppsreaktioner: "Jag kommer tappa kontroll över mig själv."

När du säger till dig själv att du känner någon av dessa faror multiplicerar du intensiteten av din rädsla. Den här intensiva rädslan gör dina kroppsreaktioner ännu värre, vilket i sin tur skapar mer rädsla och du fastnar i en spiral av stigande panik...

(Info från Ångestskolan FB och Google)