14 augusti 2016

HUR DU HANTERAR EN PANIKATTACK DEL 3 - DU KOMMER INTE DÖ, Ångestskolan FB, ÅngestHUR DU HANTERAR EN PANIKATTACK 
DEL 3 - DU KOMMER INTE DÖ 


Den negativa spiralen du tidigare skapat kan undvikas om du förstår att det din kropp genomgår inte är farligt. Farorna vi tidigare nämnt är alla en illusion som din fantasi skapat när du genomgår de reaktioner som skapar paniken. Det finns inte någon sanning i någon av dem i verkligheten.

Manus: Snabba hjärtslag och hjärtklappning kan vara en skrämmande upplevelse under en panikattack, men är inte farliga. Ditt hjärta är skapat av mycket starka och tjocka muskelfibrer som kan motstå mycket mer än vad du tror. Ett hälsosamt hjärta kan slå snabbt i flera dagar och veckor utan att ta någon skada. Så om ditt hjärta börjar rusa, bara låt det göra det och lita på att ingen skada kommer ske och att ditt hjärta kommer sakta ner med tiden.

Det är en väsentlig skillnad mellan vad som hände med ditt hjärta under en panikattack och vad som händer under en hjärtattack. Under en panikattack kan ditt hjärta rusa, bulta hårt och ibland missa ett slag. Vissa rapporterar även bröstsmärtor i den övre vänstra delen av bröstet, som går över rätt fort. Inga av dessa symtom blir förvärrade av rörelse eller ökad fysisk aktivitet. Under en riktig hjärtattack är det vanligaste symtomet en ihållande smärta och en tryckande, krossande känsla i mitten av ditt bröst. Rusande eller hårt bultande hjärta kan förekomma, men är i så fall inte lika oroväckande som smärtan. Smärtan och trycket blir också värre vid ansträngning och tenderar att avta vid vila. Det här är väldigt annorlunda mot en panikattack, där bultandet och rusandet i hjärtat kan bli värre om man står stilla och minska när du rör dig.

Vid hjärtsjukdom visas klara avvikelser i hjärtrytm på en EKG-avläsning. Det har visat sig att det inte finns liknande avvikelser vid en panikattack - bara hjärtklappning. Om du vill vara extra säker kan det vara bra att göra ett EKG-test hos din läkare.

Summerat finns det alltså ingen koppling mellan hjärtattacker och panik. Panikattacker är inte farliga för ditt hjärta...

(Info från Ångestskolan FB och Google)