31 december 2015

Olof Röhlander, tips, Elva knep för ökad mental styrka, Upphopp.se, Coach, Peptalk

Elva knep för ökad mental styrka


Nu är det dags att ladda upp igen för höstens nya utmaningar. Här får du elva enkla sätt att öka din mentala styrka:
1. Fysisk träning
-Fysisk form och mental styrka hänger ihop. När du känner dig i fysisk form så orkar du automatiskt mer, när du orkar mer blir du mer tålig för mentala utmaningar. Det är ingen slump att många i ledarposition motionerar regelbundet, det är mer regel än undantag.
2. Anta nya utmaningar
-Problem kan ses som sätt att växa. Utan problem, hinder och utmaningar kan vi inte växa som vi vill, så träna på att se fram emot utmaningar eftersom det kommer att göra dig mentalt starkare. Önska inte att saker blir enklare – önska att du blir ännu bättre. Hoppas inte att du ska få en lätt dag - hoppas att du stöter på något som får dig att utvecklas som människa. Det här kan också kallas för störningsträning, där du medvetet utsätter dig för störningar som ett sätt att bibehålla fokus och ett inre lugn.
3. Påminn dig om allt du tidigare lyckats med
-Tänk tillbaka på alla tidigare utmaningar du haft i ditt liv och som du klarat av. Just när du upplevde dem kanske du kände att du aldrig skulle klara det, men två år senare hade du klarat både det och mycket mer. Hämta hem trevliga minnen av gamla segrar och koppla dem till nuet.
4. Börja med det du kan och öka svårighetsgraden
-Min mellanstadielärare tipsade ofta om att börja skrivningarna med att svara på de frågor jag är säkrast på först. ”Genom att klara dem så växer du och kan sen ge dig på de svårare frågorna.” Gör likadant när du har en tuff dag framför dig. Istället för att bli handlingsförlamad, ge dig på nåt enkelt så att du kommer igång – sen kommer självförtroendet att öka och du kan ge dig på de tuffare uppgifterna.
5. Vänta inte på inspiration
-Vi väntar ofta på att få inspiration innan vi sätter igång. Säljare sitter ibland halva morgonen och surfar och dricker kaffe innan de kommer igång. Men uttrycket ”motion creates emotion” avslöjar att det är genom att börja oavsett inre motstånd som gör att känslan sen kommer. Har du sagt att du ska göra någonting – stå för det och gör det oavsett hur det känns. Varje gång du gör det du sagt du ska göra så ökar ditt förtroende för dig själv och ditt ord och därmed också din mentala styrka.
6. Ändra ditt ordval
-Genom en så kallad kognitiv omstrukturering kan du på ett enkelt sätt byta ut ord som tar energi till ord som ger dig ökad mental styrka. Test till exempel att göra som Fil Dr Lars-Eric Uneståhlföreslår och ändra ditt ordval från hot till utmaning, misslyckande till utveckling, nackdel till fördel och frustrerad till fascinerad. Ta bort uttryck som jag kan inte och det går inte. Säg inte omöjligt om framtiden – vi vet ju inte vad som är möjligt eller omöjligt i framtiden. Genom att du utvecklar en attityd som gör att du visst kan göra nödvändiga misstag men inte kan misslyckas och använder ord som ger energi och inte begränsar ditt sinne så ökar din mentala styrka.
7. Nu-övning
-Den här övningen är till för att få dig att bli mer koncentrerad och fokuserad på nuet och det du gör just nu – något som är en viktig del av mental styrka. Det är stressforskaren Giorgio Grossisstår bakom den här enkla se-hör-känn övningen för att få bort ovidkommande tankar och annat tankebrus:
Gör så här:
*Tänk på tre saker som du ser just nu (neutrala intryck som Jag ser att gardinen vajar i vinden)
*Uppmärksamma tre saker du hör just nu (Jag hör musiken på radion)
*Registrera tre saker du känner just nu (Jag känner tangentbordet mot fingrarna)
-När du gjort detta, börja om med två saker du ser, hör och känner, slutligen en sak av varje, och därefter kommer du märka att du blivit lugnare och mer medveten om nuet. En enkel och effektiv övning som du kan göra flera gånger om dagen för att lugna sinnet och bli mer nu-fokuserad.
8. Släpp negativa tankar
-Dr Jim Loehr har skrivit många böcker om mental styrka och att omvandla stress till positiv energi. En av hans teorier bygger på att träna upp förmågan att snabbt få en negativ reaktion att försvinna för att få mer tid till att ladda om inför nya utmaningar. Ett sätt att göra det är att träna på att acceptera det man inte kan göra något åt och hitta den rätta inställningen och metoderna för att rätta till det som går att göra något åt. Negativa reaktioner skapar lätt hinder för möjliga lösningar.
9. Sluta nedvärdera dig själv
-Genom att våga säga vad du är bra på och minska ned på pratet om vad du inte kan, så kommer du märka att du faktiskt växer med uppgiften. Vi styrs mycket av våra förväntningar och om du låter omgivningen få ha låga förväntningar på dig så kommer du lätt bli behandlad därefter. Tänk på Nelson Mandelas ord: ”Du tjänar inte världens syften genom att nedvärdera dig själv.” Det finns ingen anledning att säga vad du inte kan i onödan. Om det ändå behövs, säg: ”Det har jag inte kunnat tidigare” eller ”Jag har haft svårt för det där fram tills idag”.
10. Skapa återhämtningsstationer
-En av de viktigaste komponenterna i mental styrka ligger i att snabbt kunna återhämta sig efter motgångar. Helt klart gäller det faktum att om du redan är i balans så tål du fler yttre påfrestningar, men om du redan håller på och vacklar så behövs det inte någon större vindpust för att du ska falla omkull. Se därför till att du får tid för återhämtning varje dag, unna dig att göra det som gör att du kopplar bort ovidkommande tankar och kan få mental och fysisk återhämtning. För vissa handlar det om att träna med avslappningsprogram, andra gillar att läsa en bok, spela tv-spel, att vila en stund eller gå en promenad ute i skogen. Vad ger dig återhämtning?
11. Hitta fördelar
-Det går att hitta en mening med allt som sker. ”Vad finns det för positivt med det här?” är ett sätt att hitta de positiva aspekterna i allt som händer. Vad som än händer idag så se det som träning i att hitta dolda fördelar även i det som andra upplever som odelat negativt. Detta skulle kunna kallas för ”blessing in disguise” då du går på upptäcksfärd i att hitta bra saker med alla möten, både dem som stärkt dig och dem som tryckt ned dig.
Varmt lycka till!
Olof Röhlander
Licensierad mental tränare
www.upphopp.se