13 maj 2015

Studie: Barn med ADHD presterar bättre om de får röra på sig, Pedagogikpsykologi...

shutterstock_188838758

Studie: Barn med ADHD presterar bättre om de får röra på sig

Föreställningen att barn med ADHD behöver ”sitta still och koncentrera sig” är inte bara overksam, utan direkt felaktig. Det visar en ny studie från University of Central Florida (UCF) som också ger hypotesen att motorisk hyperaktivitet är en kompensatorisk mekanism hos barn med ADHD ytterligare stöd, enligt pedagogiskpsykologi.se.
Studien visar även att barn med ADHD inte enbart har svårt att låta bli benskakande, stolsgungande och plockande, utan att detta snarare är centralt för barnets inlärning och förmåga att lösa komplicerade uppgifter. Barn med ADHD uppvisar däremot inte alltid sådan motorisk hyperaktivitet, visar tidigare forskning. Det är framförallt när det ställs krav på barnets exekutiva funktioner, främst avseende arbetsminne, som hyperaktiviteten visar sig.
I den nya studien från UCF har man lyckats visa att den här aktiveringen fyller ett syfte: Majoriteten av barn med ADHD presterar bättre ju mer de har möjlighet att röra på sig. Och för att kunna hålla uppmärksamheten på uppgiften behöver de aktivera sig. Studien visade även att ökade rörelser i testsituationen hade motsatt effekt för barn utan ADHD, de presterade sämre.
Man bör således se hyperaktivitet som en del av lösningen istället för att se det som ytterligare ett problem vid ADHD. Med andra ord är det nödvändigt att elever med ADHD ges möjlighet att röra på sig i klassrummet, vid läxläsning och prov. Och i alla andra situationer som ställer krav på exekutiva funktioner.

”Sitt still och koncentrera dig!”

pojkeEn ny studie från University of Central Florida ger ytterligare stöd åt hypotesen att motorisk hyperaktivitet är en kompensatorisk mekanism hos barn med ADHD. Detta innebär att tanken att dessa barn behöver ”sitta still och koncentrera sig” inte bara är overksam utan dessutom direkt felaktig.
Benskakande, plockande och stolsgungande är inte bara något som barn med ADHD har svårt att låta bli, det är i själva verket väsentligt för deras inlärning och förmåga att lösa komplexa uppgifter.
Tidigare forskning har visat att barn med ADHD inte alltid uppvisar sådan motorisk hyperaktivitet. Hyperaktiviteten visar sig när det ställs krav på barnets exekutiva funktioner, framförallt avseende arbetsminne.
Denna studie tar dessa fynd ytterligare ett steg genom att påvisa att denna aktivering fyller ett syfte: Majoriteten av barn med ADHD presterar bättre ju mer de har möjlighet att röra på sig. De behöver aktivera sig för att hålla uppmärksamheten på uppgiften.
För barn utan ADHD hade ökade rörelser testsituationen motsatt effekt, de presterade sämre.
Detta innebär att snarare än att tänka på hyperaktivitet som ytterligare ett problem vid ADHD bör man alltså se det som del av lösningen. Elever med ADHD bör ges möjlighet att röra på sig i alla situationer där det ställs krav på exekutiva funktioner som i klassrummet, vid prov och vid läxläsning.
Man får hoppas att studier som denna skyndar på det viktiga arbete som redan görs av kunniga pedagoger i skolorna för att anpassa på ett sätt som ger sådana möjligheter för dessa elever.
❤️ Sanna