20 april 2015

The eye sees only what the mind is prepared to comprehend.' Så sant hur vi tolkar olika...


 'The eye sees only what the mind is prepared to comprehend.' (Ögat ser bara vad sinnet är beredd att förstå...)
❤️ Sanna