13 februari 2013

Yoga, Mantra "So" och "Hum", inandning och utandning....

 Igår på Yogan fick vi andas in och ljuda "So" och på utandning "Hum"....
Läste på en Yoga sida att det är populära Mantra, det är sanskrit för "jag själv" eller "Det är jag" eller "Han/Hon är jag" Det innebär att utövaren är utan form, "Jag är det." utan kvalitet, utan dåtid, nutid eller framtid. Han eller hon helt enkelt "är" i medvetenhet om det gudomliga.

"So och Hum" används ofta i meditation. Det härmar ljudet av andningen, och "So" är alltid med oss. "Soooo" inandning och "hummmm" på utandning.
Det är enkelt och mycket givande.

Övning:
Sätt dig bekvämt - gärna din favoritplats för meditation.
Det kan vara i sukhasana, med korslagda ben, det kan vara på en stol, eller om du vill ligga ned.
Blunda och ta ditt fokus inåt i takt med andningen.

När du andas, säg tyst för dig själv "So" när du andas ut, säger "Hum". Shiva Rea kallar detta kontemplation meditation.

När du andas med mantrat "So", säg till dig själv "jag är" och anslut till ditt essentiala jag. Begrunda källan till din andning: Var är ditt andetag kommer från?
Genom visualisering, begrunda 5 miljarder människor och otaliga varelser på jorden som matas av samma rytm i andetagen.

När du andas ut med "Hum" säg inom dig "allt som är." Känn hur din utandning släpper dig in i fästet omkring dig. Visualisera att din utandning lämnar kroppen genom näsborrarna och sedan för dig tillbaka till atmosfären, tillbaka i oändlighet, tillbaka till "allt som är."
Gör detta tills du är  i ett tillstånd av enhetligt medvetenhet.
Om en tanke (vritti) uppstår, kom tillbaka till det enkla mantrat "So och  Hum."