9 januari 2011

FILMTIPS: Änglavakt...

Om Änglavakt: En oväntad händelse förändrar dramatiskt Ernst och Cecilias välordnade tillvaro. I Ernst rationella värld är det slumpen som styr medan Cecilia söker efter mening med det som inträffat. De glider allt längre ifrån varandra när en gåtfull främling med ovanliga förmågor plötsligt dyker upp. Mötet blir inledningen till en modern saga om att våga tro på livet och kärleken. I slutet på filmen sa främlingen: När morgonens sol genom rutan smyger... ...glad och försiktig...lik ett barn som vill överraska tidigt, tidigt en festlig dag... ...då sträcker jag full av växande jubel...öppna famnen mot stundande dag. Ty dagen är du. Och ljuset är du. Solen är du. Och våren är du. Och hela det vackra, vackra väntande livet är du!