22 oktober 2008

Att Acceptera, från Mimo Listerfelts blogg....

Acceptera dagligen vad livet förväntar av dig att lämna Acceptera att det kommer nya tider, som har annat för dig att bestämma Acceptera att känslor kommer och går, och att inget av de består Acceptera att ditt liv insats kommer att göra skillnad för andra Acceptera andras inre osäkerhet som kämpar att granskas Acceptera att alla förvärvar sitt liv genom sina tankar Acceptera att de flesta tankar är gemenskapens påverkan Acceptera att varje människas vänlighet har makten att fortleva Acceptera de inre åsikter utan tid har svårt att fortsätta existera Acceptera att med rent sinnes förmåga kan inta förklaring utan underkänna Acceptera att alla gör sitt bästa i livet men behöver en hand att hålla Acceptera vänligheten utan förväntan att något annat ska utvecklas Acceptera att många har inre omtanke men i handling är det hårt att visa Acceptera omedvetenheten sitter djupt hos många, men medvetenheten från insidan kämpar att flyta Taget från Mimos blogg....