6 september 2008

Eckhart Tolle, om "Nuet"

Min favorit blogg, Mimo Listerfelts skrev detta igår.... En av de finaste bitarna i Eckart Tolles bok " Lev livet fullt ut" är följande ord om nuet där han påminner oss att vi är själva nuet: "Du är själva nuet vari - allt händer. Det enda som finns är nuet, Det enda som funnits är nuet, Det enda som kommer att finnas är nuet. Nuet är absoluta tystnaden och stillheten bakom allt. Om du vill vilar din uppmärksamhet intensivt i nuet så blir ditt sinne stilla och tyst. Det som du gör motstånd i nuet skapar lidande"