17 mars 2013

Solhälsningen och meditation...

Det finns många olika varianter på att göra Solhälsningen.
De olika varianterna är i olika svårighetsgrad att utföra. Hitta en variant som passar dig. Det gäller att göra övningarna långsamt och att fokusera på andningen.
 1. Första ställningen är berget Lägg ihop handflatorna och känn hur din kropp är förankrad i underlaget genom fötterna.
 2. Sträck armarna bakåt långsamt, samtidigt som du andas in. Fötterna är fortfarande ihop. Du kan om du vill böja knäna.
 3. Kraftig framåtböjning. Andas ut och sträck ner händerna sakta mot underlaget. För huvudet mot knäna. Du kan välja om du vill pressa huvudet mot knäna med hjälp av händerna eller om du vill sträcka ner händerna mot underlaget.
 4. Res på huvudet och andas in. Fortfarande framåt lutad. Ha fingertopparna mot underlaget. För vänster ben bakåt.
 5. Andas ut och för även höger benen bakåt. Handflatorna mot underlaget. Armanarna raka.
 6. Fortsätt utandningen. Böj armarna och för kroppen närmare underlaget.
 7. Res på överkroppen och inte yogaställningen kobran. Under övningen ska du andas in och pressa händerna mot golvet.
 8. Res upp bakden mot himlen samtidigt som du står på tå och har händerna mot underlaget. Du står nu i yogaställningen hunden Försök att stanna i ställningen i tre långsamma andetag.
 9. Res på huvudet och andas in. Fortfarande framåt lutad. Ha fingertopparna mot underlaget. För vänster ben bakåt.
 10. Kraftig framåtböjning. Andas ut och sträck ner händerna sakta mot underlaget. För huvudet mot knäna. Du kan välja om du vill pressa huvudet mot knäna med hjälp av händerna eller om du vill sträcka ner händerna mot underlaget.
 11. Sträck armarna bakåt långsamt, samtidigt som du andas in. Fötterna är fortfarande ihop. Du kan om du vill böja knäna.
 12. Sista ställningen är berget Lägg ihop handflatorna och känn hur din kropp är förankrad i underlaget genom fötterna.