3 juli 2012

Beteendets ABC, Den döde Dansken, 2 böcker som jag fick av en KBT terapeut!

Beskrivning:
På senare år har intresset för inlärningspsykologi ökat inom kliniska områden. Det har inneburit såväl ett ökat fokus på beteendeterapins grundmetoder som tillkomsten av flera nya terapimodeller som tydligt har sin grund i behaviorismen.

Beteendets ABC är en grundbok i klinisk inlärningspsykologi och fungerar som en introduktionstext till modern beteendeterapi. Den presenterar både klassiska principer för inlärning och nyare tankegångar, särskilt vad gäller mänskligt språk och kognition. Allt sätts in i ett kliniskt perspektiv med särskilt fokus på inledande bedömning. Genom att väva in kliniska fall ger boken en konkret framställning av en inlärningspsykologiskt förankrad psykoterapi.

Boken är avsedd för grundläggande utbildningar inom psykoterapi, klinisk psykologi och psykiatri men vänder sig också till yrkesverksamma inom psykiatri och relaterade vårdområden.


Beskrivning:
Omotiverade klienter finns inte!
Att arbeta med att hjälpa andra människor att förändra sina beteenden kan vara både frustrerande och krävande. Med avstamp i påståendet ovan, ges läsaren här en rad tips på hur han eller hon kan utvecklas i sin professionella roll då det handlar om förändringsarbete. Boken är lättläst och innehåller många bilder och handfasta råd, tillsammans med lästips för den som önskar fördjupa sig ytterligare. Själva boken tar bara en timme att läsa, men dess innehåll en hel livstid att lära sig tillämpa...