8 februari 2011

The Secret - True love...Rhonda Byrne...


Ren kärlek har inga villkor eller begränsningar.
Kärlek begränsar sig inte eller håller tillbaka.
Kärlek ger hela tiden och ber inte om någonting i gengäld.
Kärlek är ett kontinuerligt flöde utan gränser.
...Och allt detta är inom dig...
(The Secret Daily lärdomar)