2 oktober 2008

Denna tavla säger så mycket!

"Den som har fred med sig själv står vid lyckans port" Bjørg Thorallsdottir