23 augusti 2008

Dagens ord från Eckhart Tolle...

Dessa ordstäv från Eckhart Tolle har sån sanning i sig, läs dem o ta in dem de har en mening, förstå innebörden... "Livet är dansaren, du är dansen"//släpp taget - följ med, lev livet, fundera inte så mycket lev livet... "Skönheten uppstår i din egen närvaros stillhet" Eckhart Tolle