21 april 2013

Nyckelpiga kom till mig idag, ett tecken...Djurens språk med Solöga...

 Idag satt en nyckelpiga på mitt cykelstyre, den ville riktigt visa sig för mig...en solig men inte varm aprildag...
Då tar jag fram Solögas bok "Djurens språk" som säger:
Någon tänker på dig med kärlek. Min gåva till dig är att känna dig älskad. På kärlekens vingar kommer jag till dig för att överlämna ett bud om kärlek. "Du är innerligt älskad för den du är" så poetiskt uttryckte sig nyckelpigan jag mötte. Nyckelpigan agerar ofta budbärare för någon annan men kan givetvis även komma med en hälsning från dig själv - till dig själv.